Dây LDPE và phụ kiện tưới

Dây LDPE và phụ kiện tưới

Dây dẫn nước LDPE và các phụ kiện đi kèm dây dẫn nước trong hệ thống tưới tự động.