Chính sách giao hàng

1. Đối với đơn hàng các phụ kiện (không bao gồm dây nhỏ giọt, dây LDPE, màng phủ, lưới chăn côn trùng..)
- Miễn phí giao hàng trong các quận nội thành Tp. Hồ Chí Minh hoặc Lâm Đồng (đối với khu vực: Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương, Lâm Hà) với đơn hàng có tổng giá trị trên 3.000.000 VNĐ (ba triệu đồng).
- Đối với các đơn hàng có tổng trị giá dưới 3.000.000 VNĐ (ba triệu đồng) hoặc giao hàng ở khu vực các huyện ngoại thành Tp. Hồ Chí Minh và hoặc khu vực khác: chi phí vận chuyển sẽ được thông báo cho khách hàng theo từng đơn hàng.


2. Đối với các đơn hàng cồng kềnh (bao gồm dây nhỏ giọt, dây LDPE, màng phủ, lưới chăn côn trùng…)
- Miễn phí giao hàng trong các quận nội thành Tp. Hồ Chí Minh hoặc Lâm Đồng (đối với các khu vực: Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Lạc Dương) với đơn hàng có tổng giá trị trên 9.000.000 VNĐ (chín triệu đồng). Riêng đối với khu vực Đà Lạt, miễn phí giao hàng cho đơn hàng có giá trị trên 1.000.000 VNĐ (một triệu đồng).
- Đối với các đơn hàng có tổng trị giá dưới 9.000.000 VNĐ (chín triệu đồng) hoặc giao hàng ở khu vực các huyện ngoại thành Tp. Hồ Chí Minh và khu vực khác: chi phí vận chuyển sẽ được thông báo cho khách hàng theo từng đơn hàng.


3. Thời gian giao hàng

- Giao hàng trong vòng 3-7 ngày, kể từ ngày xác nhận đơn hàng.