Béc tưới cục bộ tại gốc

Béc tưới cục bộ tại gốc

Các dòng béc tưới cục bộ tại gốc cho cây ăn trái, có bù áp, đảm bảo lưu lượng tưới đều nhau ở tất cả các vị trí trong lô tưới dù địa hình dốc hay luống dài.

Sale
5,200₫ 5,000₫
Sale
19,500₫ 18,900₫
Sale
19,500₫ 18,900₫
Sale
45,000₫ 39,000₫
Sale
17,000₫ 15,900₫
Sale
13,500₫ 12,300₫
Sale
9,500₫ 8,900₫
Sale
15,000₫ 14,000₫
Sale
9,500₫ 9,000₫
Sale
30,000₫ 29,000₫