BỘ CHÂM PHÂN

BỘ CHÂM PHÂN

Thiết bị châm phân chuyên dụng cho hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa, tưới cục bộ. Từ đơn giản, thủ công, rẻ tiền tới thiết bị tự động, giá thành cao.