3. Vật tư thủy canh

3. Vật tư thủy canh

Thegioinhanong chuyên cung cấp hệ thống thủy canh hồi lưu với sản phẩm ống thủy canh được nhập khẩu từ Speedy Access (Thái Lan), thiết bị châm dinh dưỡng từ Autogrow (New Zealand)