Bộ điều khiển và thiết bị tự động

Bộ điều khiển và thiết bị tự động

Các sản phm t động hóa hệ thống tưới tiêu: hẹn giờ tưới, van điện từ, bộ điều khiển,..