Béc phun mưa, tưới bán kính lớn

Béc phun mưa, tưới bán kính lớn