Tây Ninh đẩy mạnh tái cơ cấu và phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại

Viết bởi Thế Giới Nhà Nông vào


Sản xuất rau VietGAP tại HTX Ninh Bình, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh). Ảnh: NGUYỄN ÐĂNG

Tỉnh Tây Ninh phấn đấu đến năm 2020, tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao chiếm hơn 30% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh; bình quân giá trị sản phẩm thu hoạch đất trồng trọt đạt hơn 100 triệu đồng/ha; thu hút ít nhất hai nhà máy sản xuất chế biến rau quả, cây ăn quả gắn với vùng nguyên liệu…

Ðể đạt mục tiêu này, tỉnh đã đã đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, góp phần chuyển biến rõ nét về cơ cấu sản xuất; trong đó phát triển mạnh cây ăn trái, tạo đột phá về giá trị sản xuất ngành nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Tại Tây Ninh đã hình thành 12 mô hình sản xuất nông nghiệp chuyển đổi cây trồng theo hướng gắn với công nghệ cao, góp phần tăng giá trị và thu nhập cho người dân, gồm: Sản xuất mãng cầu theo tiêu chuẩn VietGAP; bưởi da xanh; chuối già xuất khẩu; rau trong nhà màng (nhà kính); hoa lan cắt cành; phát triển dứa Queen trên đất lúa, đất phù sa vùng cao; chuyển đổi đất lúa sang trồng nhãn, sầu riêng và cây ăn trái có giá trị kinh tế khác; chăn nuôi lợn sử dụng công nghệ trại lạnh, kín, tự động hóa…

Ngành nông nghiệp tỉnh còn phối hợp các công ty triển khai 40 mô hình khuyến nông ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong canh tác, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Hiện nay, giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm tỷ trọng 14,8% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh (tăng 31,9% so với năm 2015), sản phẩm nông nghiệp ngày càng tăng về chất lượng, đáp ứng yêu cầu tiêu thụ ở trong nước và xuất khẩu. Cơ cấu ngành trồng trọt chuyển biến rõ nét theo hướng sản xuất tập trung, hình thành các vùng chuyên canh gắn với công nghiệp chế biến; phát huy thế mạnh của từng vùng gắn với chuyển đổi cây trồng phù hợp với nhu cầu thị trường.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các quy hoạch ngành liên quan; xác định vùng chuyên canh thu hút các dự án nông nghiệp; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp; thúc đẩy xây dựng một số ngành hàng theo chuỗi giá trị. Cùng với đó, tỉnh tăng cường huy động các nguồn lực xã hội và thí điểm đổi mới đầu tư theo hình thức đối tác công tư để phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách đã ban hành cho phù hợp với tình hình thực tế, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.

* Nam Định cải thiện hiệu quả công tác dân vận

Việc thường xuyên chú trọng làm tốt công tác dân vận của Ðảng và của chính quyền đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường hệ thống chính trị ở cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Năm 2017, sản xuất công nghiệp của tỉnh Nam Ðịnh tăng trưởng khá, thu hút đầu tư nước ngoài lọt tốp ba tỉnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài tốt nhất cả nước, giá trị hàng xuất khẩu cả năm ước tăng 23,7% so với năm 2016.

Từ đầu năm đến nay, chỉ số công nghiệp của tỉnh ước tăng 9,1%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12,7%, sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,8%, tổng giá trị hàng xuất khẩu tăng 19,2% so với cùng kỳ… Trong xây dựng nông thôn mới, tất cả 209 xã, thị trấn và năm trong tổng số 10 huyện, thành phố của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

Ðể tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác dân vận của Ðảng và của chính quyền trong tình hình mới, Tỉnh ủy Nam Ðịnh chỉ đạo các cấp, các ngành đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, vị trí, nhiệm vụ công tác dân vận. Từ đó tạo sự đồng thuận cao, động viên mỗi người tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời phát hiện, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình “Dân vận khéo”.

Các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở; gắn công tác dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương, đơn vị. Các cơ quan chức năng phối hợp MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác phản biện xã hội, khuyến khích nhân dân góp ý kiến về các nội dung liên quan đời sống, phát triển kinh tế - xã hội...

PV

Nguồn: Báo Nhân Dân
Bài viết cũ hơn Bài Viết Mới