Hà Tĩnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại

Viết bởi Thế Giới Nhà Nông vào
 

Người dân xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đầu tư lồng bè nuôi thủy hải sản, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: NGUYỄN ÐĂNG

Thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh tập trung nhiều giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng phát triển hiện đại, bền vững và đạt được kết quả bước đầu khá toàn diện. Một số sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực của từng địa phương, vùng miền gắn với nhu cầu thị trường; một số sản phẩm từng bước tiếp cận mô hình sản xuất tiên tiến. Ðời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện; bộ mặt nông thôn mới khởi sắc, văn minh...

Ðến nay toàn tỉnh có 120 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 52% số xã toàn tỉnh. Nhiều xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu gắn với khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, mang lại hiệu quả thiết thực. Sau khi triển khai Ðề án Tái cơ cấu sản xuất thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đến nay tỉnh có tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 7.391 ha. Năm 2018, tổng sản lượng thủy sản toàn tỉnh ước đạt hơn 47.000 tấn, trị giá sản xuất hơn 2.200 tỷ đồng.

Nhằm phát huy kết quả đạt được, tỉnh Hà Tĩnh xác định tiếp tục tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó then chốt là tổ chức lại sản xuất, lấy doanh nghiệp làm đầu tàu xây dựng liên kết theo chuỗi giá trị. Tỉnh chú trọng thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới trong những năm tiếp theo, nhất là nâng tầm các xã đã đạt chuẩn. Chính quyền các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể tích cực quán triệt, tuyên truyền, vận động sâu rộng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, nhiệm vụ của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn phát triển mới. Tiếp tục rà soát, chuyển đổi linh hoạt cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường. Tổ chức sản xuất theo hướng liên kết; khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, bền vững.

* Tây Ninh tập trung hai lĩnh vực mũi nhọn phát triển kinh tế

Thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng và Nghị quyết Ðại hội 10 của Ðảng bộ tỉnh Tây Ninh, nửa nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh đã có sự đổi mới về tư duy phát triển; trong chỉ đạo, điều hành luôn bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế mà Nghị quyết đề ra.

Tỉnh định hướng ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch dịch vụ chất lượng cao và phát triển công nghiệp có chọn lọc theo hướng bền vững. Tỉnh đã tổ chức hội thảo quốc tế về du lịch và nông nghiệp; ban hành nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể với những giải pháp mang tính đột phá. Trong đó, chú trọng phát huy lợi thế của tỉnh để phát triển nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị và đẩy mạnh kêu gọi đầu tư phát triển du lịch. Ðây được xem là hai mũi nhọn mang tính chiến lược để Tây Ninh phát triển nhanh, bền vững.

Tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện những giải pháp mang tính đột phá và năm nhóm công tác để tổ chức thực hiện. Nhờ vậy, cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá qua từng năm, với mức tăng bình quân 16%/năm. Có 28 dự án mới đầu tư vào lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản với tổng vốn đầu tư khoảng 1.940 tỷ đồng. Khu du lịch Núi Bà Ðen được chọn là tâm điểm phát triển để mời gọi xã hội hóa đầu tư, huy động các nguồn lực nâng cấp cơ sở hạ tầng; nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch; thực hiện nhiều chương trình liên kết hợp tác trong và ngoài nước. Doanh thu từ tham quan, du lịch tăng hằng năm (năm 2016 đạt 711 tỷ đồng; năm 2017 đạt 833 tỷ đồng; sáu tháng đầu năm 2018 đạt 491 tỷ đồng).

Tuy nhiên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thẳng thắn nhìn nhận trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, chưa phát huy được hết tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xác định nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái là hướng phát triển trọng tâm. Tập trung phát triển vùng sản xuất cây ăn quả chuyên canh hướng đến xuất khẩu hoặc làm nguyên liệu chế biến xuất khẩu; nâng cao giá trị các cây trồng truyền thống, bảo đảm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, phát triển một phần theo hướng hữu cơ để gia tăng giá trị. Tỉnh sẽ thực hiện các giải pháp phát triển thương mại biên giới; tạo điều kiện để doanh nghiệp xúc tiến thương mại, mở rộng kênh phân phối.

Về phát triển du lịch, tỉnh tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ; đa dạng hóa sản phẩm; xây dựng và triển khai Ðề án du lịch thông minh; tăng cường xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch, thu hút các nhà đầu tư; tập trung phát triển Khu du lịch quốc gia Núi Bà Ðen, nhằm tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch và các ngành, lĩnh vực khác.


Nguồn: Báo Nhân dân


Bài viết cũ hơn Bài Viết Mới