Dự án tưới mãng cầu bằng béc cục bộ FN400 tại Tây Ninh

Viết bởi Thế Giới Nhà Nông vào


Phương án tưới: Sử dụng béc tưới cục bộ FN400 lưu lượng 40 lít/giờ, mỗi gốc 1 béc.

Quy mô dự án: 2 hectare. 

Địa điểm: Tây Ninh.

Thời gian thi công: 2 ngày.

Liên hệ tư vấn: 0949 827 155

Một số hình ảnh thực tế tại dự án:Bài Viết Mới