Dự án

Dự án tưới mãng cầu bằng béc cục bộ FN400 tại Tây Ninh
Dự án tưới nhỏ giọt cho cây măng tây tại Ninh Thuận
Dự án tưới tự động cho cây mít ở Đồng Nai
Dự án tưới tự động 5ha cam tại Đồng Tháp
Dự án tưới nhỏ giọt trên cây cà tím Nhật tại Lâm Đồng