Ứng dụng của 1-MCP trong thương mại

Viết bởi Thế Giới Nhà Nông vào

Trong thương mại, 1-MCP (1-Methylcyclopropene) được sử dụng nhằm 2 mục đích chủ yếu là: Giữ cho hoa quả được tươi lâu, và ngăn lại quá trình chín của quả. Trong mỗi một trường hợp, người ta sử dụng 1-MCP kết hợp với những nguyên liệu khác và hòa với một lượng nước hoặc dung dịch hòa tan khác và sử dụng nó ở dạng khí. Nó thường được sử dụng trong những nơi kín có tường bao quanh như phòng làm lạnh, xe lạnh, nhà kính, cơ sở bảo quản và container hàng. 

1-MCP có tên thương mại là EthylBloc, và đã được cơ quan bảo vệ môi trường Hoa kỳ phê chuẩn để sử dụng cho sản phẩm sau thu hoạch. Nó được sử dụng cho hoa đã cắt khỏi cây, hoa trồng trong chậu và trên luống, sử dụng trong vườn ươm và cây trồng lấy lá với mục đích ngăn chặn sự héo ở lá non, sự vàng lá, nở sớm, và chết sớm.


Bài viết cũ hơn Bài Viết Mới