HOẠT CHẤT 1-MCP (1-METHYLCYCLOPROPENE)

Viết bởi Thế Giới Nhà Nông vào

       Hoạt chất 1-MCP:

  • Công thức phân tử: C4H6.
  • Khối lượng phân tử: 54.09 g/mol.
  • Nhiệt độ sôi: 12 °C.

    Đặc tính hóa học:

1-MCP là một loại cycloalkene (là một dạng của hydro carbon alkene) có công thức phân tử là C4H6. Nó là một loại khí dễ bay hơi ở nhiệt độ tiêu chuẩn và áp suất ở nhiệt độ sôi xấp xỉ 12 °C. 

       Cơ chế hoạt động:

Ethylene thoát ra ở dạng khí và nó hoạt động ở các mức truy xuất trong suốt vòng đời của cây trồng bằng cách kích thích hoặc điều chỉnh các quá trình khác nhau như quá trình chín của quả ở giai đoạn cuối của quá trình sinh trưởng, quá trình nở hoa, và rụng lá. Cơ chế hoạt động của 1-MCP bao hàm sự gắn kết chặt chẽ của nó với sự hấp thụ ethylene ở cây trồng, do đó ngăn chặn những tác động của ethylene.

Ở trạng thái bình thường, khi ethylene tiếp xúc với cơ quan thụ cảm trên tế bào thực vật, tế bào sẽ có tín hiệu trả lời bằng một loạt các phản ứng hóa sinh, dẫn đến các biến đổi sinh lý sinh hóa của thực vật.

Khi có mặt trong tế bào, phân tử 1-MCP sẽ cạnh tranh và chiếm chỗ của ethylene để kết hợp với bộ phận thụ cảm ethylene trong tế bào, dẫn đến các phản ứng sinh hóa bị ngưng trệ. Sự gắn kết giữa 1-MCP với cơ quan thụ cảm ethylene là vĩnh viễn. Nhưng cơ quan thụ cảm ethylene khác có thể hình thành và tế bào lại trở lên nhạy cảm với ethylene. Vì vậy 1-MCP chỉ có tác dụng làm chậm chứ không ngăn chặn hoàn toàn 
các hoạt động sinh lý, sinh hóa của thực vật. 


Bài viết cũ hơn Bài Viết Mới