Chất bảo quản 1-MCP là gì?

Viết bởi Thế Giới Nhà Nông vào

Chất điều hòa sinh trưởng 1- Methylcyclopropene (1-MCP) có vai trò ức chế quá trình sinh tổng hợp của ethylene. 1-MCP đã được thương mại hóa và sử dụng rộng rãi cho các cây trồng rau hoa quả ở nhiều nước trên thế giới. Đây là một hướng nghiên cứu tiên tiến và ứng dụng trong việc nâng cao chất lượng sau thu hoạch nông sản.

Etylen là một hormon thực vật tự nhiên liên quan chín và sự lão hóa của thực vật, thúc đẩy quá trình chín của rất nhiều rau quả như chuối, cà chua, xoài, đu đủ... và quá trình vàng lá ở hoa và rau. Etylen bắt đầu được nội sinh ở giai đoạn chín của rau hoa quả và ở nồng độ khác 
nhau tùy theo loại rau hoa quả. Sử dụng 1-MCP có tác dụng ức chế quá trình nội sinh này.


1-Methylcyclopropene (1-MCP) là dẫn xuất cyclopropene (một hợp chất hữu cơ có công thức hóa học là C3H4) được sử dụng để điều chỉnh sự tăng trưởng của cây trồng. Nó có liên quan về mặt cấu trúc với ethylene kích thích tố của cây trồng tự nhiên và nó được sử dụng mang tính thương mại nhằm giảm quá trình chín của quả và giúp giữ sự tươi nguyên của hoa sau khi thu hoạch.


Bài Viết Mới