Các yếu tố ảnh hưởng đến việc xử lí 1-MCP

Viết bởi Thế Giới Nhà Nông vào

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc xử lí 1-MCP

Thời điểm xử lý sau thu hoạch cũng phụ thuộc vào các loại cây trồng khác nhau. Nhìn chung các cây dễ thối hỏng cần xử lý 1-MCP sớm, như đối với súp lơ xanh và cải trắng cần xử lý sớm nhất có thể. Xử lý 1-MCP sau bảo quản góp phần ức chế sự nội sinh ethylen, quá trình mềm quả và quá trình biến nâu của quả mơ, mận.

Thời điểm xử lý sau thu hoạch và nhiệt độ tại thời điểm xử lý sẽ ảnh hưởng đến khoảng thời gian cần thiết cho quá trình xử lý, nhiệt độ thấp là điều kiện lý tưởng. Thời điểm xử lý thì phụ thuộc vào các loại cây trồng khác nhau. Nhìn chung các cây dễ thối hỏng cần xử lý 1-MCP sớm.

Nồng độ 1-MCP phải đủ để gắn kết với các cơ quan cảm thụ ethylene và có thể cạnh tranh với bất kỳ một phân tử ethylene nào. Nồng độ xử lý phụ thuộc cụ thể vào từng loại cây trồng, thời điểm xử lý, nhiệt độ và phương pháp xử lý. Nồng độ biến đổi từ 0,1ppm đến 25ppm tùy theo từng loại rau hoa quả.

Thời gian xử lý phải đủ dài để 1-MCP ở dạng khí được giải phóng và thâm nhập vào bên trong tế bào thực vật. Ngoài ra, độ già của sản phẩm cũng ảnh hưởng đến hiệu quả của 1-MCP.Nếu quả quá chín hoặc quá già thì 1-MCP cũng không phát huy được tác dụng (Blankenship, 2001).


Bài viết cũ hơn Bài Viết Mới